Nám í rafiðnaði er skipt í vinnustaðanám og nám í skóla. Tilgangur vinnustaðanáms er að efla þekkingu, færni og skilning nema á verkþáttum námsins. Að loknu vinnustaðanámi og skóla á neminn að hafa öðlast þá færni sem þarf til að standast sveinspróf.

Að loknum tveimur önnum í grunnnámi má hefja vinnustaðanám. Námssamninga skal gera í upphafi vinnustaðanáms og ekki seinna en mánuði eftir að vinna hefst hjá meistara í faginu. Nemendur verða að vera orðnir 16 ára til að mega fara á námssamning.
Námssamningar eru ýmist 30 vikna starfsþjálfunarsamningur eða 48 vikna samningsbundið iðnnám.

 

Eyðublöð

Fylgiskjöl með umsóknum um námssamninga:

  • Námsferilsyfirlit
  • Greiðsluyfirlit frá lífeyrissjóði

Mikilvægt er að umsókn sé útfyllt og að fylgiskjöl séu til staðar til að umsókn sé tekin gild.

 

Aðstoð við leit að náms- / starfsþjálfunarsamning

Ef nemendur þurfa aðstoð við að finna fyrirtæki eða einstaklinga sem hafa rétt til að taka að  sér nema á starfsþjálfunarsamning er mögulegt að fylla út umsóknareyðublað.

Gott er að senda ferilskrá með umsókn um aðstoð við leit að náms-/ starfsþjálfunarsamning.

Hér má nálgast umsókn um aðstoð við leit að náms- / starfsþjálfurnarsamningi

 

Mögulegt er að senda inn umsóknina inn rafrænt og láta tölvupóstinn teljast sem undirskrift nemenda.

Menntamálaráðuneytið setur reglugerðir um námssamninga og starfsþjálfun. Í reglugerðum þessum er fjallað um skyldur samningsaðila og þau skilyrði sem uppfylla þarf til að taka að sér kennslu nema á vinnustað og framkvæmd sveinsprófa.

Menntamálaráðuneytið, RAFMENNT og sveinsprófsnefndir í rafiðnaði hafa gert með sér samning vegna umsýslu námssamninga í rafiðngreinum og sveinsprófa. Í samningi þessum er RAFMENNT falin umsýsla sveinsprófa og eftirlit með gerð og framkvæmd námssamninga í rafiðngreinum. Þangað skulu öll erindi er varða nýja námssamninga berast, óskir um breytingar á námssamningum og umsóknir um sveinspróf.

 

Meistarar:

Styrkir til rafverktaka sem taka nemendur á samning er í gegnum Vinnustaðanámssjóð

Sótt er um einu sinni á ári í lok árs

Nánar hér 

 

  • Umsjón með náms- og starfsþjálfunarsamningum og sveinsprófum rafeindavirkja og símsmiða hefur Ásmundur Einarsson, asmundur(hjá)rafmennt.is  
  • Umsjón með náms- og starfsþjálfunarsamningum og sveinsprófum rafvirkja, rafveituvirkja og rafvélavirkja hefur Guðmundur S. Jónsson, gudmundur(hjá)rafmennt.is