Nám í rafiðnaði er skipt í vinnustaðanám og nám í skóla. Tilgangur vinnustaðanáms er að efla þekkingu, færni og skilning nema á verkþáttum námsins. Að loknu vinnustaðanámi og skóla á neminn að hafa öðlast þá færni sem þarf til að standast sveinspróf.

Að loknum tveimur önnum í grunnnámi má hefja vinnustaðanám. Námssamninga skal gera í upphafi vinnustaðanáms og ekki seinna en mánuði eftir að vinna hefst hjá meistara í faginu.

Nemendur verða að vera orðnir 16 ára til að mega fara á námssamning.
Námssamningar eru ýmist 30 vikna starfsþjálfunarsamningur eða 48 vikna samningsbundið iðnnám.


Námssamningur eða ferilbók

Nemar sem hefja nám eftir 1. ágúst 2021 falla undir nýja reglugerð um vinnustaðanám þar sem ferilbók tók gildi í stað námssamninga. 

Framhaldsskólar sjá um gerð og staðfestingu á ferilbókum og hafa eftirlit með þeim. 

Kynningarmyndbönd frá Menntamálastofnun og Upplýsingar um ferilbók hjá Nemastofu


Umsókn um gerð námssamnings

Fylgiskjöl með umsóknum um námssamninga:

  • Námsferilsyfirlit
  • Greiðsluyfirlit frá lífeyrissjóði

Mikilvægt er að umsókn sé útfyllt og að fylgiskjöl séu til staðar til að umsókn sé tekin gild.

Eyðublöð

Mögulegt er að senda inn umsóknina inn rafrænt og láta tölvupóstinn teljast sem undirskrift nemenda.

  • Umsjón með náms- og starfsþjálfunarsamningum og sveinsprófum rafeindavirkja og símsmiða hefur Ásmundur Einarsson, asmundur(hjá)rafmennt.is
  • Umsjón með náms- og starfsþjálfunarsamningum og sveinsprófum rafvirkja, rafveituvirkja og rafvélavirkja hefur Guðmundur S. Jónsson, gudmundur(hjá)rafmennt.is

Menntamálaráðuneytið setur reglugerðir um námssamninga og starfsþjálfun. Í reglugerðum þessum er fjallað um skyldur samningsaðila og þau skilyrði sem uppfylla þarf til að taka að sér kennslu nema á vinnustað og framkvæmd sveinsprófa.

Menntamálaráðuneytið, RAFMENNT og sveinsprófsnefndir í rafiðnaði hafa gert með sér samning vegna umsýslu námssamninga í rafiðngreinum og sveinsprófa. Í samningi þessum er RAFMENNT falin umsýsla sveinsprófa og eftirlit með gerð og framkvæmd námssamninga í rafiðngreinum. Þangað skulu öll erindi er varða nýja námssamninga berast, óskir um breytingar á námssamningum og umsóknir um sveinspróf.


Aðstoð við leit að náms- / starfsþjálfunarsamning

Ef nemendur þurfa aðstoð við að finna fyrirtæki eða einstaklinga sem hafa rétt til að taka að  sér nema á starfsþjálfunarsamning er mögulegt að fylla út umsóknareyðublað.

Gott er að senda ferilskrá með umsókn um aðstoð við leit að náms-/ starfsþjálfunarsamning.

Hér má nálgast umsókn um aðstoð við leit að náms- / starfsþjálfurnarsamningi

 


Upplýsingar fyrir Meistara

Styrkir til rafverktaka sem taka nemendur á samning er í gegnum Vinnustaðanámssjóð

Sótt er um einu sinni á ári í lok árs

Nánar hér