RAFMENNT, fræðslusetur rafiðnaðarins hefur innleidd persónuverndarstefnu til þess að undirstrika örugga og ábyrga meðferð persónuupplýsinga. RAFMENNT takmarkar alla ónauðsynlega vinnslu persónuupplýsinga og safnar ekki persónuupplýsingum umfram það sem nauðsynlegt er til þess að hægt sé að veita þá margvíslegu þjónustu sem RAFMENNT veitir á sviði menntunar í rafiðnaði. RAFMENNT veitir meðal annars eftirfarandi þjónustu:

 • Meistaranám rafiðnaðarmanna
 • Endurmenntun rafiðnaðar- og tæknimanna
 • Þjónusta við mennta- og menningarmálaráðuneytið um gerð námsamninga og framkvæmd sveinsprófa
 • Þjónusta við Menntamálastofnun varðandi mat og viðurkenningu á erlendri menntun og starfsreynslu í rafiðngreinum
 • Raunfærnimat í rafiðnaði
 • Styrkir til náms
 • Aðstoð við nemendur í tengslum við námssamninga

Til þess að geta nýtt þá þjónustu sem RAFMENNT býður þarf viðkomandi að gefa persónuupplýsingar strax við skráningu. Við notum gögnin til þess að mæla og skilja betur hvernig RAFMENNT getur bætt þá þjónustu sem við bjóðum, með því að senda þjónustu kannanir, auglýsingar um námskeið eða fréttir. RAFMENNT notast einnig við ópersónugreinanleg gögn, safnar ýmsum tölfræðilegum gögnum sem nýst geta starfseminni, t.d. fjöldi sveinsprófstaka, fjöldi meistaranema, út frá kyni og búsetu svo eitthvað sé nefnt.

Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra á vegum RAFMENNTAR, lýtur lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og öðrum reglum sem settar hafa verið á grundvelli persónuverndarlaga („persónuverndarlög“). RAFMENNT gætir þess að sú vinnsla persónuupplýsinga sem gerðar eru, sem ábyrgðaraðili vinnslu, sé í samræmi við persónuverndarlög.

Upplýsingar sem viðskiptavinur veitir RAFMENNT

Viðskiptavinur getur látið RAFMENNT í té með beinum eða óbeinum hætti sínar persónuupplýsingar, til dæmis þegar viðskiptavinur nýtir þjónustu sem RAFMENNT býður upp á, hefur samband við RAFMENNT um vefsíðu eða með öðrum hætti. Þessar upplýsingar geta verið:

 • Persónugreinanlegar upplýsingar – nafn, heimilisfang, netfang, kennitala, símanúmer o.s.frv.

Upplýsingar sem við söfnum

Þegar þú nýtir þér þjónustu okkar hver sem hún er, þá getur verið að við söfnum eftirfarandi upplýsingum:

 • Persónugreinanlegar upplýsingar – t.d. nafn, kennitölu, netfang, símanúmer og heimilisfang
 • Upplýsingar um námsferil þinn
 • Fjárhagsupplýsingar – t.d. lífeyrissjóðsyfirlit þegar sótt er um sveinspróf
 • Vinnuvottorð, t.d. þegar gerður er námssamningur
 • Viðskiptasaga – upplýsingar um kaup, greiðslur og greiðslukortasamþykki vegna fyrri kaupa
 • Upplýsingar um samskipti þín við RAFMENNT
 • Tæknilegar upplýsingar um hvernig þú nýtir vef RAFMENNTAR – IP-tala, tungumálastillingar, vafrastillingar, tímabeltisstillingar o.fl.
 • Landfræðilegar upplýsingar – landfræðileg staðsetning

Þær upplýsingar sem viðskiptavinur lætur RAFMENNT í té, auk upplýsinga um vöru eða þjónustu sem og fjárhagsupplýsingar eru nauðsynlegar til þess að RAFMENNT geti efnt samningsskyldur gagnvart þér (þ.e. veitt umbeðna þjónustu).

Við notum persónuupplýsingar einnig í eftirfarandi tilgangi (listinn er ekki tæmandi):

 • Til að svara fyrirspurnum og bregðast við óskum viðskiptavinar, t.d. til að senda fréttabréf eða til að svara spurningum viðskiptavina og athugasemdum þeirra.
 • Til að senda stjórnunarupplýsingar, er varða t.d. breytingar á skilmálum, skilyrðum og stefnum. Þar sem þessar upplýsingar geta verið mikilvægar fyrir notkun tiltekins viðskiptavinar á síðunum, er ekki valið að fá ekki þessar upplýsingar.
 • Til að veita viðskiptavinum þjónustu, s.s. skráning á námskeið, skrá umsókn um námssamning eða sveinspróf, umsókn um námsstyrki, raunfærnimat og fleira.
 • Til að upplýsa um fræðsluframboð RAFMENNTAR og/eða þjónustu, kynningar og verkefni og til að geta sent boðskort um þátttöku í einstökum verkefnum eða viðburðum og í beinum markaðstengdum tilgangi.
 • Til að sníða vefsíðu heimsóknir tiltekinna viðskiptavina að þeim, með því að bjóða tiltekna vöru, þjónustu og/eða tilboð sem henta tilteknum viðskiptavini með hliðsjón af þeim persónuupplýsingum sem hann veitti RAFMENNT.
 • Til að gera viðskiptavinum kleift að taka þátt í könnunum, happdrættum, kynningarherferðum með verðlaunum, keppnum og/eða öðrum kynningum og til að tiltekinn viðskiptavinur geti stjórnað slíkum aðgerðum.
 • Til að leyfa viðskiptavinum að taka þátt í deilingu efnis á samfélagsmiðlum, þ.m.t. með virku streymi á samfélagsmiðlum.
 • Í viðskiptatilgangi RAFMENNTAR, við greiningu viðskiptatækifæra og stjórnun RAFMENNTAR, innri stjórnun og áætlanagerð, við markaðsrannsóknir, ýmissa endurskoðun, við þróun nýrrar vöru, til að bæta vefsíðu RAFMENNTAR, til að bæta þjónustu og vörur RAFMENNTAR, til að bera kennsl á notkunarhætti, til að meta skilvirkni kynningarherferða, til að sérsníða upplifun vefsíðu og innihalds þeirra skv. fyrri notkun viðskiptavinar, til að mæla ánægju viðskiptavina og veita viðskiptavinum þjónustu (þ.m.t. úrræðaleit í tengslum við mál sem koma upp hjá viðskiptavinum).

RAFMENNT deilir í ákveðnum tilfellum upplýsingum með aðilum sem tengjast ákveðnum verkefnum og þá einungis í þeim tilgangi sem tilgreindur er.

RAFMENNT geymir allar persónuupplýsingar með öruggum hætti samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sem við á um hverja vinnslu fyrir sig.

Það er mismunandi hversu lengi RAFMENNT geymir upplýsingarnar. Gögn er innihalda persónuupplýsingar eru einungis geymd í þann tíma sem nauðsynlegt er og að þeim tíma loknum er þeim eytt í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Samkvæmt persónuverndarlögum eiga viðskiptavinir RAFMENNTAR rétt á að fá upplýsingar um og aðgang að þeim persónuupplýsingum sem varðveittar eru um viðkomandi. Viðkomandi getur einnig í einhverjum tilvikum átt rétt á að persónuupplýsingar verði leiðréttar, framsendar annað eða þeim eytt.