RAFMENNT leitar að lausnarmiðuðum verkefnastjóra til starfa við ákvæðisgrunn
rafiðnaðarins auk annarra starfa tengd endurmenntun félagsmanna.

Starfssvið 

 • Þjónusta ákvæðisgrunn rafiðnaðarins
 • Samskipti við notendur
 • Þróun og nýsköpun á ákvæðisvinnugrunni
  og öðrum þáttum sem tengjast
  endur- og símenntun
 • Handleiðsla og kennsla
 • Verkefni tengd gæðamálum

Hæfniskröfur 

 • Þekking á ákvæðisvinnu og
  ákvæðisvinnugrunni rafiðna
 • Þekking á tilboðsgerð og iðnrekstri
 • Þekking á endur- og símenntun
 • Þekking á gæðakerfum og gæðastjórnun
 • Skipulagshæfni og fumkvæði í starfi
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Góð samskiptahæfni
 • Góð almenn tölvukunnátta og góð Excel þekking
 • Gott vald á íslensku og ensku í tali og ritun

Menntunarkröfur

 • Sveinspróf í rafiðngrein
 • Meistarabréf og/eða önnur
  framhaldsmenntun í rafiðngreinum
  er kostur
 • Kennsluréttindi er kostur

 

RAFMENNT hefur það hlutverk að bjóða fræðslu og styðja fræðslutengd verkefni með það að markmiði að uppfylla fræðsluþörf á sviði rafiðnaðar og svara þannig þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma.
Hjá RAFMENNT starfa tíu starfsmenn við fjölbreytt störf sem snúa að menntun og endurmenntun félagsmanna.

 

Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra sem veitir nánari upplýsingar um starfið á netfangið thor(hjá)rafmennt.is.
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2022
Miðað er við að nýr starfsmaður hefji störf í síðasta lagi 1. janúar