Raunfærnimat í viðburðalýsingu

Verkefnin „Ertu í ljósi?“ er unnið að frumkvæði Félags tæknifólks í rafiðnaði (FTR) en í stýrihópi sitja fulltrúar fyrirtækja í ljósvinnslu auk Tækniskólans, skóla atvinnulífsins, og RAFMENNTAR.

Verkefnið er hluti af Leonardo verkefninu REVOW – Viðurkenning á gildi starfa og er unnið með styrk frá  Starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins og Starfsmenntaráði. 

Raunfærnimat í þessu verkefni var haldið í fyrsta skipti á vorönn 2016 og fer á móti viðmiðum sem eru búin til í atvinnulífinu.

Í þessu verkefninu fer raunfærnimat á móti færnikröfum sem búin voru til af faghópi sem samsettur var af einstaklingum úr ólíkum greinum viðburðarlýsingar og hópi stjórnenda. Tekið var mið af námsskrá Tækniskólans, skóla atvinnulífsins, ásamt því að kortleggja þá færni sem fólk sem starfar við viðburðalýsingu þurfa að búa yfir til að geta sinnt starfi sínu. Færniviðmiðunum er skipt á þrep, 3. og 4. þrep og eru mismunandi þátttökuskilyrði eftir því á hvaða þrepi þátttakandi vill fá mat. Skipting er eftirfarandi:

  • Á 3. þrepi vinnur þátttakandi almennt undir leiðsögn annarra  en getur framkvæmt einfaldari  verk  á afmörkuðum sviðum. Hér gildir lágmarks þátttökuskilyrði
  • Á 4. þrepi vinnur þátttakandi sjálfstætt að  verkefnum, tekur  faglegar ákvarðanir, bregst  við óskum stjórnenda/verkkaupa, kemur að stýringu verkefna og veitir ráðgjöf á sjálfstæðan hátt. Hér gildir viðbótar þátttökuskilyrði

 

Verkefnastjóri og náms- og starfsráðgjafi RAFMENNTAR fylgja þér eftir í gegnum allt ferlið þ.e. frá fyrsta kynningarfundi og þar til þú hefur tekið ákvörðun um næstu skref í kjölfar raunfærnimats.

 

Eyðublöð og nánari upplýsingar:

 

Verkefnastjóri: Jón Kjartan Kristinsson