Starfstengdir styrkir – framhaldsnám

 

Sótt er um á "mínum síðum" Rafiðnaðarsambands Íslands.

Mínar síður

Reglur um styrki til félagsmanna

Reglur um styrki til framhaldsnáms eru fyrir einstaklinga sem vilja styrkja þekkingu og færni sína í starfi. Einnig eru styrkirnir til undirbúnings eða upphafs framhaldsnáms. Einkum er styrkt nám sem leiðir til viðurkenndra námseininga.

Upphæðir styrkja eru 140.000.- á ári til hvers félagsmanns. Stjórn RAFMENNTAR endurskoðar úthlutunarreglur árlega.

Um styrkina gilda eftirfarandi reglur:

 1. Rétt til styrks frá RAFMENNT eiga þeir einir sem greitt hefur verið af til Menntasjóðs rafiðnaðarins síðustu 12 mánuði (eða 18 mánuði af síðustu 24 mánuðum).
 2. Nám á eftirtöldum sviðum eru styrkt:
  • Nám í stærðfræði sem eru viðbót við framhaldsskólanám og geta talist til undirbúnings háskólanáms eða eru á háskólastigi.
  • Framhaldsnám á sviði raungreina, eðlis- og efnafræði sem eru viðbót við framhaldsskólanám og geta talist til undirbúnings háskólanáms eða eru á háskólastigi.
  • Tungumálanám til undirbúnings háskólanáms og talist geta á háskólastigi.
  • Upphafsnám á brautum á háskólastigi.
  • Annað nám sem veitir réttindi og/eða styrkir félagsmann í störfum sínum.
  • Viðurkennd námskeið í fagnámi sem ekki eru haldin hjá RAFMENNT.
 3. Styrkur verður í formi niðurgreiðslu á þátttökugjöldum.  Styrkur getur ekki numið hærri upphæð en helmingi kostnaðar.
 4. Ekki verða veittir styrkir til sambærilegs náms eða námskeiðs og er í boði hjá RAFMENNT.
 5. Heimilt er að veita styrki til að sækja sérhæfð fagnámskeið erlendis á sviðum sem ekki eru í boði innanlands.  Upphæð styrks skal miðuð við ferða- og námskeiðskostnað en getur þó ekki numið hærri fjárhæð en 140.000 kr. 
 6. Sótt er um styrki á mínum síðum á rafis.is og þeim skal fylgja greinargerð um námið sem umsækjandi hyggst sækja.  Í greinargerðinni komi fram, um hvað námið fjalli, námslengd, námsgjöld og hvar og hvenær nám fer fram.
 7. Styrkjum er úthlutað mánaðarlega.  Umsóknir skulu hafa borist a.m.k mánuði fyrr.
 8. Styrkþegi skal framvísa fullnægjandi staðfestingu á skráningu og greiðslu námskeiðsgjalds áður en styrkur fæst greiddur
Stjórn Menntasjóðs rafiðnaðarins ákveður heildarfjárhæð sem er til ráðstöfunar vegna fyrirtækjastyrkja á hverju ári.

Þessar reglur gilda frá 1. janúar 2020

Samþykkt á stjórnarfundi RAFMENNTAR 12. nóvember 2019