Starfstengdir styrkir – framhaldsnám

Sótt er um á "mínum síðum" Rafiðnaðarsambands Íslands.

Mínar síður

RAFMENNT

Reglur um styrki til félagsmanna

Reglur um styrki til framhaldsnáms eru fyrir einstaklinga sem vilja styrkja þekkingu og færni sína í starfi. Einnig eru styrkirnir til undirbúnings eða upphafs framhaldsnáms. Einkum er styrkt nám sem leiðir til viðurkenndra námseininga.

Upphæðir styrkja eru 150.000.- á tólf mánaða tímabili til hvers félagsmanns. Stjórn RAFMENNTAR endurskoðar úthlutunarreglur árlega.

Fyrir nánari upplýsingar sendið póst á hafdis@rafmennt.is

Um styrkina gilda eftirfarandi reglur:

 1. Rétt til styrks frá RAFMENNT eiga þeir einir sem greitt hafi verið af samfellt í a.m.k. 6 síðustu mánuði til Menntasjóðs rafiðnaðarins.
 2. Nám á eftirtöldum sviðum eru styrkt:
  • Nám í stærðfræði sem eru viðbót við framhaldsskólanám og geta talist til undirbúnings háskólanáms eða eru á háskólastigi.
  • Framhaldsnám á sviði raungreina, eðlis- og efnafræði sem eru viðbót við framhaldsskólanám og geta talist til undirbúnings háskólanáms eða eru á háskólastigi.
  • Nám til sveinsprófs í rafiðngreinum í kvöldskóla.
  • Tungumálanám til undirbúnings háskólanáms og talist geta á háskólastigi.
  • Upphafsnám á brautum á háskólastigi.
  • Annað nám sem veitir réttindi og/eða styrkir félagsmann í störfum sínum.
  • Viðurkennd námskeið í fagnámi sem ekki eru haldin hjá RAFMENNT.
 3. Styrkur verður í formi niðurgreiðslu á þátttökugjöldum. Styrkur getur ekki numið hærri upphæð en 75% kostnaðar.
 4. Ekki verða veittir styrkir til sambærilegs náms eða námskeiðs og er í boði hjá RAFMENNT.
 5. Heimilt er að veita styrki til að sækja sérhæfð fagnámskeið erlendis á sviðum sem ekki eru í boði innanlands. Upphæð styrks skal miðuð við ferða- og námskeiðskostnað en getur þó ekki numið hærri fjárhæð en 150.000 kr. Styrkur getur ekki numið hærri upphæð en 75% kostnaðar.
 6. Sótt er um styrki á mínum síðum á rafis.is og þeim skal fylgja greinargerð um námið sem umsækjandi hyggst sækja. Í greinargerðinni komi fram, um hvað námið fjalli, námslengd, námsgjöld og hvar og hvenær nám fer fram.
 7. Styrkjum er úthlutað mánaðarlega. Umsóknir skulu hafa borist a.m.k mánuði fyrr.
 8. Styrkþegi skal framvísa fullnægjandi staðfestingu á skráningu og greiðslu námskeiðsgjalds áður en styrkur fæst greiddur.
 9. Ónýttir styrkir flytjast milli ára, hámarks uppsöfnun er þrjú ár.

 

Stjórn Menntasjóðs rafiðnaðarins ákveður heildarfjárhæð sem er til ráðstöfunar vegna einstaklingsstyrkja á hverju ári.

Þessar reglur gilda frá 1. janúar 2024
Samþykkt á stjórnarfundi RAFMENNTAR 9. október 2023