Reglur um fyrirtækjastyrki eru fyrir þau fyrirtæki sem halda vilja viðurkennd námskeið í fagnámi á sviði rafiðnaðar sínu verksvið fyrir starfsmann sína. Styrkir geta tekið til fleiri fræðsluþátta en tengjast fagnámi rafiðnaðarmanna s.s um stjórnun, þjónustuþætti og öryggismál og sem varða þannig fleiri starfssvið og starfshópa fyrirtækja en rafiðnaðarmenn.

Styrkir til fyrirtækja vegna „þverfaglegrar“ fræðslu gera ráð fyrir hlutfallslegum styrkjum vegna þátttöku rafiðnaðarmanna í slíku námi.

Um styrkina gilda eftirfarandi reglur:

  1. Rétt til styrks frá Rafiðnaðarskólanum eiga þau fyrirtæki sem greitt hafa af starfsmönnum sínum til Menntasjóðs rafiðnaðarins síðustu 12 mánuði (eða 18 mánuði af síðustu 24 mánuðum) og ekki hafa notið annarra styrkja eða niðurgreiðslu námskeiðsgjalda fyrir sig eða starfsmenn sína í menntakerfi rafiðnaðarins síðustu 18 mánuði.
  2. Styrkur verður í formi niðurgreiðslu á námskeiðskostnaði. Styrkur getur ekki numið hærri upphæð en helmingi námskeiðskostnaðar og aldrei hærri upphæð en 30.000 kr. á hvern þátttakanda. Styrkupphæð endurskoðar stjórn Rafiðnaðarskólans árlega.
  3. Hámarksstyrkur til fyrirtækis vegna námskeiða er 50% af greiðslu vegna starfsmanna á næstliðnu almanaksári.
  4. Ekki verða veittir styrkir til sambærilegs náms eða námskeiðs og er í boði í Rafiðnaðarskólanum.
  5. Ferðakostnaður vegna námskeiða fyrirtækja er ekki styrktur.
  6. Ekki er styrkt nám sem að verulegu leyti er rekið með opinberu fé.
  7. Húsnæði Rafiðnaðarskólans stendur fyrirtækjum til boða gegn 20.000.- kr. gjaldi fyrir hverja kennslustund. Styrkir eru ekki veittir til notkunar annars kennsluhúsnæðis.
  8. Styrkumsóknir skulu berast til Rafiðnaðarskólans í tölvupósti, og þeim skal fylgja greinargerð um námskeiðið sem umsækjandi hyggst reka. Í greinargerðinni komi fram, um hvað námskeiðið fjalli, námslengd, fjölda þátttakenda, námskeiðskostnað, leiðbeinendur (kennara) og hvar og hvenær námskeiðið er haldið, einnig komi fram lýsing á starfsviði umsækjanda.
  9. Tekin er afstaða til styrkja og þeim úthlutað jafnóðum og umsóknir berast. Umsóknir skulu hafa borist a.m.k mánuði fyrr en halda á námskeið. Ekki eru veittir styrkir vegna námskeiða sem þegar hafa verið haldin
  10.  Styrkur er greiddur þegar námskeið hefur verið haldið og greinargerðir leiðbeinenda liggja fyrir.

Stjórn Menntasjóðs rafiðnaðarins ákveður heildarfjárhæð sem er til ráðstöfunar vegna fyrirtækjastyrkja á hverju ári