JARÐTENGINGAR OG SPENNUJÖFNUN

Jarðbindingar

Námskeiðið tilheyrir meistaraskóla áfanganum MJAR4MS01(BA). Á námskeiðinu er farið í algengar spennujafnanir í neysluveitum og frágang og hvernig merkingum er háttað. Spennujafnanir á byggingahlutum og tækjum sem eru á byggingastað. Led-lýsingarkerfi og áhrif þeirra er varða truflanir í veitukerfum. Metin  áhrif mælinga og mælitækja á rekstur veitukerfa. Farið er í helstu reglur, staðla og fyrirmæli. Kynntar eru helstu aðferðir mælinga og aðferðir til að bæta jarðskaut. Uppsetning eldingavara og hvað þarf að varast í uppsetningu þeirra.

Kennari: Guðni Guðjónsson, rafvirkjameistari

Tímalengd: 1½ dagur/12 klst.