Einstaklingur sem lokið hefur vélstjórnarnámi 4. stigs getur sótt um að þreyta sveinspróf í rafvirkjun eftir að hafa lokið námi í neðan greindum áföngum.

Námsleið: Samningsbundið nám

Nám í skóla 40 einingar.

Forritanleg raflagnakerfi 1 5 einingar
Lýsingartækni  5 einingar
Rafmagnsfræði og mælingar (rafdreifikerfið) á þriðja þrepi 5 einingar
Raflagnir á þriðja þrepi   5 einingar
Raflagnastaðall  5 einingar
Raflagnateikning 1 og 2  10 einingar
Smáspennulagnir (boðskipta og viðvörunarkerfi) 5 einingar

Samtals     40 einingar

Ljúka skal 30 vikna (40 feiningar) starfsþjálfun skv. námssamningi hjá iðnmeistara eða iðnfyrirtæki.