Hæfnikröfur er ætlað að vera leiðarljós að skipulagi starsnámsbrauta, einnig geta þær nýst þátttakendum í raunfærnimati sem leita að upplýsingum um nám í rafiðngreinum.