Gildi framhaldsskóla RAFMENNTAR eru:


1. FRAMSÆKNI: Við leitumst við að vera framsækin menntastofnun með því að fylgjast
með og tileinka okkur nýjungar á sviði raf- og tæknigreina. Við erum í fararbroddi við miðlun
þekkingar og erum óhrædd við að sýna frumkvæði og áræðni í okkar störfum. Hámarksárangri
náum við með skýrum markmiðum og með því að sinna vel eigin starfsþróun. Við vinnum
markvisst að því að efla tengsl, kynna starfsemina og vinna að samstarfi við aðila sem búa að
sérþekkingu á okkar sviði.


2. FAGMENNSKA: Við störfum af fagmennsku með vel menntuðu og upplýstu starfsfólki.
Við temjum okkur vandvirkni og störfum eftir skýrum ferlum og skipulagi. Við leggjum einnig
áherslu á virkt upplýsingaflæði milli starfsfólks og til viðskiptavina. Viðskiptavinir geta treyst
vönduðum vinnubrögðum, heiðarleika og þjónustulund.


3. SAMVINNA: Við leggjum áherslu á samvinnu með traust og heiðarleika að leiðarljósi.
Við náum árangri með því að bera virðingu fyrir skoðunum hvers annars, virkri hlustun og
góðum og jákvæðum samskiptum. Við vinnum saman að lausn verkefna með því að sýna
umburðarlyndi og veita hvatningu.