Reglugerð og rafdreifikerfi 2

Lýsing:
Þátttakendur auka þekkingu sína á raforkudreifikerfinu og einstökum hlutum þess, kynnast stöðlum og reglugerðum sem lúta að störfum rafiðnaðarmanna, læra að þekkja aðferðir til að verjast tjóni af völdum rafmagns á líf, heilsu og eignir manna, læra að gera prófanir og úttektir á veitukerfum, læra að annast skýrslugerð og skjalavörslu vegna prófana og úttekta á veitukerfum. 

Fjallað er um sögu raforkuflutnings. Fjallað er um uppbyggingu veitukerfa, jafngildismyndir (TN-, TT-, og IT- kerfi). Kynntar eru reglugerðir og staðlar sem fjalla um veitukerfi, einnig tæknilegir tengiskilmálar rafveitna. Fjallað er um orkuflutning, álagsstrauma, spennuföll og afltap í veitukerfum. Útskýrð er myndun og áhrif yfirstrauma, bilanastrauma og snertispennu. Fjallað er ítarlega um allar algengustu gerðir yfirstraumsvarna og eiginleika þeirra svo og aðferðir og búnað til varnar of hárri snertispennu. Farið er í útreikninga á skammhlaupsstraumum. Gerð er grein fyrir helstu öryggisráðstöfunum við vinnu (viðhald) á veitum. Fjallað er um úttektir, prófanir og mælingar á veitum. Æfð er notkun sérhæfðra mælitækja. Gerðar eru skýrslur um niðurstöður úttekta og útfylltar tilkynningar. Fjallað er um vörslu skjala (teikningar, skýrslur o.fl.).

Kennari : Ófeigur Sigurðsson

 

Fyrir hverja:    Þá sem vilja auka við þekkingu sína á rafdreifikerfinu og reglugerðum sem að því lúta.

 

Undirstaða:    Reglugerð og rafdreifikerfi 1 Rafiðnaðarnám og rafmagnsfræði meistaraskóla eða sambærileg þekking.

 

Framhald:    Reglugerð og rafdreifikerfi 3

 

Lengd:    3 dagar

Dagsetning Kennslutími
25.10.2018 - 27.10.2018 08:30-18:00 Skráning