Flokkur: Almenn námskeið

Námskeið í samstarfi við Endurmenntun HÍ

Markmið námskeiðsins er að kynna staðalinn ÍST 30 auk þess sem farið verður lítillega yfir ÍST 35 staðalinn sem er nú til endurskoðunar. Farið verður yfir gildissvið þeirra og hvernig þeir virka í praktík. Þá verður farið yfir efnisinnihald þeirra og helstu ákvæði staðlanna skoðuð frekar.

Námskeiðinu er ætlað að dýpka skilning og auka þekkingu þeirra sem starfa við samningsgerð byggða á ÍST 30 og ÍST 35. Gerð verður grein fyrir helstu vandamálum sem upp koma og hvernig dómstólar hafa og munu leysa úr ágreiningi sem upp kemur við beitingu staðlanna. Þá verður farið í praktíska beitingu staðlanna í framkvæmd og hvernig halda megi utan um verkferla.

Námskeiðið fer fram í fyrirlestraformi í þremur lotum og verður lagt fyrir verkefni sem þátttakendur skila í síðasta tíma.

Á námskeiðinu er fjallað um

Beitingu staðlanna ÍST 30 og ÍST 35.
Gildissvið staðlanna.
Helstu álitamál sem upp koma við beitingu staðlanna.

Ávinningur þinn

Aukin þekking á beitingu ÍST 30 og ÍST 35 í framkvæmd.
Aukin hæfni til að koma auga á helstu áhættuþætti við beitingu staðlanna.
Aukin þekking til að leysa deilumál sem upp kunna að koma við beitingu staðlanna.

Fyrir hverja

Námskeiðið nýtist öllum sem koma að því að undirbúa og reka verksamninga sem byggja á ÍST 30 eða ÍST 35 stöðlunum, s.s. verkfræðingum, tæknifræðingum, arkitektum, iðnmeisturum og fulltrúum verkkaupa og verktaka.

Nánar um kennara

Bjarki Þór Sveinsson er hæstaréttarlögmaður hjá MAGNA lögmenn. Bjarki starfar fyrst og fremst sem lögfræðilegur ráðgjafi við verkframkvæmdir, uppgjör þeirra og samningsgerð. Bjarki átti einnig verktakafyrirtæki um árabil og hefur þannig raunhæfa þekkingu á því umhverfi sem verktakar starfa við.

Birgir Karlsson er byggingarverkfræðingur MSc. og yfirverkfræðingur hjá ÞG verk ehf. Á hverju ári rekur Birgir í störfum sínum verksamninga sem byggja á stöðlunum. Birgir hefur því raunhæfa og praktíska þekkingu á því hvernig reka skal samninga byggða á þeim. Áður starfaði Birgir hjá verkfræðistofum, einnig hjá Framkvæmdasýslu Ríkisins og hefur komið að gerð fjölda verk- og hönnunarsamninga.

Aðrar upplýsingar

Staðallinn ÍST 30 er ekki innifalinn í námskeiðsverði en þátttakendur eru hvattir til að hafa hann meðferðis. Hægt er að kaupa staðalinn hjá Staðlaráði Íslands.

Heiti námskeiðs Dags Tími Kennarar Staðsetning RSÍ endurmenntun Skráning
Beiting ÍST 30 í framkvæmd 24. jan - 31. jan 09:12:00 Endurmenntun, Dunhaga 7. 24.200 kr. Skráning